CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13011053
Đang truy cập:172
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:177
Hồ sơ số:429
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị năm 2012 (Từ số 01 - 13)
Tờ số:5
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:02/2012 /CT-UBND
Ngày ban hành:05/6/2012
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Đình chỉ các công trình, nhà cửa, kiến trúc, nghiêm cấm việc cơi nới; xây dựng mới, trồng cây lâu năm trên địa bàn thôn Đông Yên xã Kỳ Lợi thôn Ba Đồng xã Kỳ Phương, thôn Minh Huệ xã Kỳ Nam
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: