CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12978398
Đang truy cập:155
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:177
Hồ sơ số:429
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị năm 2012 (Từ số 01 - 13)
Tờ số:19
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:07 /CT-UBND
Ngày ban hành:17/5/2012
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: