CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459024
Đang truy cập:60
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:115
Hồ sơ số:424
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 09 (tập 2) - Năm 2002
Tờ số:1
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:1417 CV/UB-CN
Ngày ban hành:18/9/2002
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo 1 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khoá IX về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao, hiệu quả DNNN
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: