CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433523
Đang truy cập:192
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:UBND thị xã Kỳ Anh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông UBND huyện Kỳ Anh (cũ)
Mục lục hồ sơ:MLHS-01
Hộp số:210
Hồ sơ số:497
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Chỉ thị năm 2013 (Từ số 01 - 11)
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Chỉ thị
Số - ký hiệu:01/2013 /CT-UBND
Ngày ban hành:17/1/2013
Tác giả:UBND huyện Kỳ Anh
Trích yếu nội dung:V/v: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước, ngiêm cấm việc cơi nới, xây dựng các công trình, nhà cửa trái phép, trồng cây lâu năm vi phạm quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: