CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12397975
Đang truy cập:357
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:118
Hồ sơ số:436
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo, Thông báo, Tờ trình của UBND tháng 10, tháng 11 - Năm 2002
Tờ số:30
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:135 TB/UB
Ngày ban hành:09/10/2002
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo kết luận của đồng chí Ngô Đức huy, PCT UBND tỉnh tại cuộc họp triển khai một số công việc của dự án hỗ trợ kỹ thuật phát triển đô thị TX Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: