CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12456664
Đang truy cập:163
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:118
Hồ sơ số:436
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Báo cáo, Thông báo, Tờ trình của UBND tháng 10, tháng 11 - Năm 2002
Tờ số:33
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:137 TB/UB
Ngày ban hành:17/10/2002
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo về việc bổ sung thành viên tổ thư ký giúp việc cho ban chỉ đạo chuẩn bị dự án trường đại học Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: