CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10695112
Đang truy cập:162
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:210
Hồ sơ số:793
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 01 (tập 2) - Năm 2006
Tờ số:55
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:41 CV/UB
Ngày ban hành:09/1/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Yêu cầu các Giám đốc sở thủ trưởng các Ban, ngành chấn chỉnh kịp thời tình trạng lắp đặt, sử dụng còi xe, đèn xe ưu tiên không đúng quy định giao thông.
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Hành chính, Quản trị công sở

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: