CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10694641
Đang truy cập:153
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:210
Hồ sơ số:793
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Công văn của UBND tỉnh tháng 01 (tập 2) - Năm 2006
Tờ số:58
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):15.000
Thể loại:1.Công văn
Số - ký hiệu:43 CV/UB
Ngày ban hành:10/1/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xử lý số học phí cho công chức xã học tại chức Đại học Nông nghiệp
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: