CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13720222
Đang truy cập:256
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:209
Hồ sơ số:791
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quy phạm pháp luật (tập 6) - Năm 2006
Tờ số:1
Số lượng tờ:27
Phí khai thác (VNĐ):27.000
Thể loại:Quyết định QPPL
Số - ký hiệu:72/2006 /QĐ-UB
Ngày ban hành:27/12/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Quy hoạch chi tiết khu đô thị đa chức năng Nam cầu Phủ TX Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú:Bản vẽ thiết kế kỹ thuật
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: