CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13362174
Đang truy cập:184
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:208
Hồ sơ số:786
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định Quy phạm pháp luật (tập 1) - Năm 2006
Tờ số:22
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Quyết định QPPL
Số - ký hiệu:05/2006 /QĐ-UB
Ngày ban hành:16/1/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Quy định điều kiện năng lực, phạm vi hoạt động của các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NC-Tổ chức - Cán bộ CCVC - Lao động - Tiền lương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: