CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12470253
Đang truy cập:274
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:206
Hồ sơ số:774
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định của UBND tỉnh tháng 11 (tập 1) - Năm 2006
Tờ số:18
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:2553 QĐ-UB
Ngày ban hành:02/11/2006
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt DTKP bồi thường, hỗ trợ đợt 3 công trình đường Nguyễn Du kéo dài đến cầu Thạch Đồng
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Xây dựng cơ bản, xây dựng dân dụng và công nghiệp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: