CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439502
Đang truy cập:317
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:100
Hồ sơ số:377
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Tờ trình của UBND tỉnh - Năm 2001
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:3.Tờ trình
Số - ký hiệu:15 TT/UB
Ngày ban hành:06/2/2001
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Xin phê duyệt kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch chuyển đất nông nghiệp - Lâm nghiệp có rừng để sử dụng vào mục đích khác năm 2001
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: