CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10944996
Đang truy cập:189
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:70
Hồ sơ số:289
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định UBND tỉnh tháng 4 ( tập 1) - Năm 2000
Tờ số:12
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:494 QĐ/UB
Ngày ban hành:03/4/2000
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đồng ý cho cử giáo viên tiếng anh đi dự khoá bồi dưỡng tại Vương quốc Anh ( có danh sách kèm theo )
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Hợp tác Q.tế, XKLĐ, C.tác ngoài nước, Thị thực

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: