CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13537237
Đang truy cập:446
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:13
Hồ sơ số:55
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 05 (tập 1)
Tờ số:15
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Thông cáo
Số - ký hiệu:322 SKH-QLDA
Ngày ban hành:02/5/2008
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thẩm định hồ sơ mời thầu gói thầu 03,04 dịch vụ tư vấn khảo sát lập TKBVTC và dự toán các khu TĐC thuộc dự án hợp phần bồi thường hỗ trợ TĐC công trình hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: