CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13515235
Đang truy cập:249
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:14
Hồ sơ số:56
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 05 (tập 2)
Tờ số:39
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Thông cáo
Số - ký hiệu:375 TTr-SKH
Ngày ban hành:26/5/2008
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Cấp giấy CNĐT cho dự án đầu tư XD công trình thủy điện Kẽ Gỗ của Cty TNHH Hồng Lam
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: