CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13537373
Đang truy cập:380
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:14
Hồ sơ số:57
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 06 (tập 1)
Tờ số:29
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại:Thông cáo
Số - ký hiệu:412 TTr-SKH
Ngày ban hành:03/6/2008
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu tư vấn khảo sát lập TKBVTC và dự toán các hạng mục bổ sung thuộc công trình hồ chứa nước Xuân hoa huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: