CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12456114
Đang truy cập:49
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:70
Hồ sơ số:291
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định UBND tỉnh tháng 5 ( tập 1) - Năm 2000
Tờ số:3
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:686 QĐ/UB
Ngày ban hành:03/5/2000
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thành lập đoàn kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá Trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1996-2000 ( có danh sách kèm theo )
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:T.Tra, K.Tra, K.Nại, Tố cáo, Kiến nghị, Đề xuất

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: