CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13583916
Đang truy cập:531
Số TT:5
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:15
Hồ sơ số:61
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 08 (tập 1)
Tờ số:20
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:655 /TTr-SKH
Ngày ban hành:04/8/2008
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu XL công trình BT & phát huy giá trị di tích nhà thờ Phan Đình Phùng, làng Đông Thái xã Tùng Ảnh huyện Đức Thọ
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: