CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13587001
Đang truy cập:569
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:36
Hồ sơ số:135
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 12 (tập 4)
Tờ số:41
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1563 /TTr-SKH
Ngày ban hành:23/12/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu Xây lắp và Tư vấn giám sát thi công xây dựng CT: Hạ tầng điểm tái định cư tại các xã Thạch Khê, Thạch lạc, Thạch Trị và Thạch văn phục vụ công tác GPMB thuộc DA Đường ven biển Thạch Khê - Vũng Áng ( giai đoạn
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: