CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13536239
Đang truy cập:424
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:36
Hồ sơ số:135
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 12 (tập 4)
Tờ số:56
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1565 /TTr-SKH
Ngày ban hành:23/12/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Điều chỉnh tổng mức đầu tư DA XD cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc cơ quan Huyện ủy, HDDNDF, UBND, Nhà khách và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Cẩm Xuyên
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: