CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13583664
Đang truy cập:559
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:36
Hồ sơ số:136
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 12 (tập 5)
Tờ số:69
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1591 /TTr-SKH
Ngày ban hành:30/12/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt báo cáo kinh tế KT ĐTXD CT: Đường từ tỉnh lộ 5 vào thành cự Phan Đình Phùng 9 Km0+00 - Km 676,73) thuộc DA khu du lịch sinh thái vườn Quốc gia Vũ Quang
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: