CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13525196
Đang truy cập:289
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:36
Hồ sơ số:136
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 12 (tập 5)
Tờ số:75
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:1592 /TTr-SKH
Ngày ban hành:30/12/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu KX-TV-02 tư vấn khảo sát địa hình địa chất, TKBVTC - dự toán CT: Hồ chứa nước khe Xai thuộc HTTL khe giao huyện Thạch Hà
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: