CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13515572
Đang truy cập:177
Số TT:8
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:30
Hồ sơ số:111
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình tháng 07 (tập 3)
Tờ số:41
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:814 /TTr-SKH
Ngày ban hành:21/7/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị phê duyệt kết qảu chào hàng cạnh tranh mua sắm trang thiết bị, phần mềm ứng dụng đào tạo quản trị mạng và nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ thuộc DA đầut ư tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm giới thiệu việc Làm Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: