CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13527445
Đang truy cập:175
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:30
Hồ sơ số:113
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình tháng 08 (tập 1)
Tờ số:15
Số lượng tờ:13
Phí khai thác (VNĐ):13.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:870 /TTr-SKH
Ngày ban hành:04/8/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư, khảo sát, TKBVTC-TDT khảo sát lập báo cáo KTKT ĐTXD các CT thuộc DA phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: