CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13583765
Đang truy cập:544
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:30
Hồ sơ số:113
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình tháng 08 (tập 1)
Tờ số:45
Số lượng tờ:7
Phí khai thác (VNĐ):7.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:873 /TTr-SKH
Ngày ban hành:05/8/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu xây lắp khối điều trị nội trú ( đơn nguyên 2,3) thuộc DA đầu tư cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: