CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13525286
Đang truy cập:290
Số TT:10
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:30
Hồ sơ số:113
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình tháng 08 (tập 1)
Tờ số:62
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:876 /BC-SKH
Ngày ban hành:05/8/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kế hoạch chỉ định thầu tư vấn khảo sát, thiết bị tiểu DA ĐTXD đường giao thông liên vùng các xã biển ngang huyện Thạch Hà thuộc DA bồi thường, hỗ trợ và tái định cư DA khai thác Mỏ sát Thạch Khê
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: