CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13536093
Đang truy cập:362
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:25
Hồ sơ số:94
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 02 (tập 2)
Tờ số:37
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:143 /BC-SKH
Ngày ban hành:18/2/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thẩm định HSMT và tiêu chuẩn đánh giá HSDT mua sắm thiết bị y tế (đợt 1) thuộc dự án đầu tư Cải tạo, nâng cấp bệnh viện Đa Khoa huyện Kỳ Anh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: