CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13569587
Đang truy cập:106
Số TT:4
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:17
Hồ sơ số:66
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 10 (tập 2)
Tờ số:12
Số lượng tờ:5
Phí khai thác (VNĐ):5.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:907 /TTr-SKH
Ngày ban hành:20/10/2008
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Đề nghị phê duyệt KH đấu thầu XL các hạng mục nhà hiệu bộ kiêm thư viện & nhà học số 1, số 2 thuộc DA ĐTXD trường THPT năng khiếu tỉnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: