CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13569437
Đang truy cập:111
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:26
Hồ sơ số:97
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 03 (tập 3)
Tờ số:10
Số lượng tờ:6
Phí khai thác (VNĐ):6.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:256 /TTr-SKH
Ngày ban hành:19/3/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây lắp hạng mục: Tuyến đường phục vụ quản lý nhà máy nước thuộc dự án đầu tư XD công trình: Hệ thống cấp nước sạch thị trấn Xuân An, Thị trấn Nghi Xuân khu du lịch Xuân Thành và vùng Phụ cận huyện Nghi Xuân
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: