CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:10963228
Đang truy cập:182
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:71
Hồ sơ số:295
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Quyết định UBND tỉnh tháng 7 ( tập 1) - Năm 2000
Tờ số:12
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:2.Quyết định
Số - ký hiệu:1217 QĐ/UB
Ngày ban hành:03/7/2000
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Chỉ định thầu thi công xây lắp công trình hồ chứa nước Đập Am, xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, hạng mục : Kênh chính , các công trình trên kênh và nhà quản lý
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:NL-Quản lý Đê điều, thủy lợi, hồ, đập, kênh mương

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: