CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13349374
Đang truy cập:225
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:26
Hồ sơ số:98
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 04 (tập 3)
Tờ số:1
Số lượng tờ:17
Phí khai thác (VNĐ):17.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:304 /TTr-SKH
Ngày ban hành:01/4/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu tư vấn giám sát xây lắp lưới điện hạ áp các xã của 05 huyện: Can Lộc, Lộc Hà, Nghi Xuân, Thạch Hà và Hương Khê thuộc dự án " năng lượng nông thôn II tỉnh HT"
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: