CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13583965
Đang truy cập:542
Số TT:3
Cơ quan lưu trữ:Sở Kế hoạch và Đầu tư
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Kế hoạch và Đầu tư
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:26
Hồ sơ số:98
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu thông báo, báo cáo, tờ trình tháng 04 (tập 3)
Tờ số:38
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:306 /TTr-SKH
Ngày ban hành:01/4/2009
Tác giả:Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu ( đợt 2) đường tỉnh lộ 28 ( giai đoạn Km10+789,4 - Km13+673,4) huyện Đức thọ tỉnh Hà Tĩnh
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:TH-Tổng hợp

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: