CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12456265
Đang truy cập:201
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:101
Hồ sơ số:337
Trích yếu hồ sơ:Triển khai thực nghiệm chương trình CS-GD mầm non mới năm 2005 - 2008
Tờ số:22
Số lượng tờ:1
Phí khai thác (VNĐ):1.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:8129 /BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành:04/9/2008
Tác giả:Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục huyện Hương Sơn
Trích yếu nội dung:V/v: BC kết quả tiếp nhận bổ sung thiết bị GDMN phục vụ thí điểm chương trình đổi mới còn thiếu
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: