CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12464723
Đang truy cập:176
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:102
Hồ sơ số:338
Trích yếu hồ sơ:Kế hoạch thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2005 - 2010
Tờ số:1
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:Kế hoạch
Số - ký hiệu:21 /KH-UB
Ngày ban hành:13/10/2005
Tác giả:UBND xã Sơn Lĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Kế hoạch thực hiện đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2005 - 2010
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: