CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13750385
Đang truy cập:121
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:102
Hồ sơ số:339
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo đánh giá tiêu chí thi đua về giáo dục mầm non năm 2007 - 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:21
Phí khai thác (VNĐ):21.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:661 /SGD&ĐT-GDMN
Ngày ban hành:28/5/2007
Tác giả:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: BC tổng kết tiêu chí thi đua năm học 2006 - 2007 bậc học mầm non
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: