CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13009441
Đang truy cập:174
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:103
Hồ sơ số:341
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo 4 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non năm 2013
Tờ số:1
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:108 /PGD&ĐT
Ngày ban hành:10/4/2013
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đức Thọ
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo 4 năm thực hiện chương trình giáo dục mầm non huyện Đức Thọ (2009 - 2012)
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: