CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12438965
Đang truy cập:309
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:108
Hồ sơ số:349
Trích yếu hồ sơ:Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2012 (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:10
Phí khai thác (VNĐ):10.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:803 /QĐ-UBND
Ngày ban hành:02/5/2012
Tác giả:UBND huyện Vũ Quang
Trích yếu nội dung:V/v: Công nhận kết quả PCGD cho trẻ em 5 tuổi năm 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: