CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427971
Đang truy cập:103
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:109
Hồ sơ số:351
Trích yếu hồ sơ:Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2013 (Tập 2)
Tờ số:1
Số lượng tờ:139
Phí khai thác (VNĐ):139.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:01/5/2013
Tác giả:UBND Huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010 - 2013
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: