CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12459052
Đang truy cập:80
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:110
Hồ sơ số:354
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết bậc học mầm non năm học 2002 - 2003 đến năm học 2007 - 2008
Tờ số:1
Số lượng tờ:22
Phí khai thác (VNĐ):22.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:510 /GDMN
Ngày ban hành:23/5/2003
Tác giả:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:Báo cáo tổng kết năm học 2002 - 2003 bậc học mầm non
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: