CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13724690
Đang truy cập:228
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:111
Hồ sơ số:357
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết bậc học mầm non năm học 2010 - 2011
Tờ số:1
Số lượng tờ:11
Phí khai thác (VNĐ):11.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:07/9/2011
Tác giả:Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: BC tổng kết năm học 2010 - 2011 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm bậc học mầm non năm học 2011 - 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: