CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12985303
Đang truy cập:122
Số TT:7
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:111
Hồ sơ số:357
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết bậc học mầm non năm học 2010 - 2011
Tờ số:39
Số lượng tờ:12
Phí khai thác (VNĐ):12.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:10/1/2012
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nghi Xuân
Trích yếu nội dung:V/v: BC giáo dục mầm non năm 2011. Các trường mầm non CL
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: