CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13358312
Đang truy cập:91
Số TT:9
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:111
Hồ sơ số:357
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết bậc học mầm non năm học 2010 - 2011
Tờ số:56
Số lượng tờ:8
Phí khai thác (VNĐ):8.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:223 /PGD&ĐT-BCTKMN
Ngày ban hành:09/9/2011
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: BC tổng kết năm học 2010 - 2011. Triển khai nhiệm vụ năm học 2011 - 2012
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: