CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12398519
Đang truy cập:94
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:81
Hồ sơ số:323
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình UBND tỉnh từ tháng 01 đến tháng 02 - Năm 2000
Tờ số:15
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:03 -TB/UB
Ngày ban hành:03/1/2000
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp giao ban ngày 3/1/2000
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: