CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12398362
Đang truy cập:391
Số TT:6
Cơ quan lưu trữ:Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Uỷ ban nhân dân tỉnh
Mục lục hồ sơ:MLHS 06
Hộp số:81
Hồ sơ số:323
Trích yếu hồ sơ:Tập lưu Thông báo, Báo cáo, Tờ trình UBND tỉnh từ tháng 01 đến tháng 02 - Năm 2000
Tờ số:32
Số lượng tờ:2
Phí khai thác (VNĐ):2.000
Thể loại:4.Thông báo
Số - ký hiệu:11 TB/UB
Ngày ban hành:18/1/2000
Tác giả:UBND tỉnh Hà Tĩnh
Trích yếu nội dung:V/v: Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch tại cuộc họp giao ban chánh, phó chủ tịch UBND tỉnh Thống nhất chỉ đạo việc tiếp nhận và quy tập hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào về nghĩa trang Liệt sỹ Núi Nài
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ: 
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Chương trình, Kế hoạch, Quy hoạch, Thống kê, B.Cáo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: