CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439253
Đang truy cập:273
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:112
Hồ sơ số:362
Trích yếu hồ sơ:Biên bản kiểm tra, đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2012 - 2013
Tờ số:1
Số lượng tờ:3
Phí khai thác (VNĐ):3.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:14/3/2013
Tác giả:Đoàn kiểm tra Trường Chuẩn Quốc gia TH Cẩm Nam
Trích yếu nội dung:Biên bản kiểm tra, đánh giá trường TH đạt chuẩn QG mức độ II trường TH Cẩm Nam
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: