CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:13018560
Đang truy cập:156
Số TT:2
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:114
Hồ sơ số:366
Trích yếu hồ sơ:Biên bản kiểm tra rà soát, đánh giá các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của huyện Hương Khê năm học 2013 - 2014
Tờ số:3
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:20/1/2014
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hương Khê
Trích yếu nội dung:Hồ sơ rà soát trường chuẩn cấp TH, biên bản các trường Tiểu học
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: