CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12427793
Đang truy cập:123
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:117
Hồ sơ số:373
Trích yếu hồ sơ:Biên bản kiểm tra rà soát, đánh giá các trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia của thị xã Hồng Lĩnh năm học 2013 - 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:4
Phí khai thác (VNĐ):4.000
Thể loại:Biên bản
Số - ký hiệu: 
Ngày ban hành:15/1/2014
Tác giả:Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hồng Lĩnh
Trích yếu nội dung:Biên bản thẩm định trường đạt chuẩn QG năm học: 2013-2014
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: