CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433622
Đang truy cập:185
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:103
Hồ sơ số:342
Trích yếu hồ sơ:Chuyển đổi các trường mầm non bán công sang công lập năm 2007
Tờ số:1
Số lượng tờ:9
Phí khai thác (VNĐ):9.000
Thể loại: 
Số - ký hiệu:84 /TTr-UBND
Ngày ban hành:17/1/2007
Tác giả:UBND xã Hương Trạch
Trích yếu nội dung:V/v: Xin chuyển trường mầm non bán công Hương Trạch II vào hệ thống trường công lập
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: