CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12439482
Đang truy cập:317
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:122
Hồ sơ số:388
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết năm học của các trường THPT huyện Hương Khê năm học 2013 - 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:34
Phí khai thác (VNĐ):34.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:105 /BC-THPT
Ngày ban hành:20/5/2014
Tác giả:Trường THPT Hương Khê
Trích yếu nội dung:Báo cáo tổng kết năm học 2013 - 2014
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: