CƠ QUAN LƯU TRỮ

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner banner
SỐ LIỆU TRUY CẬP:
Tổng truy cập:12433273
Đang truy cập:194
Số TT:1
Cơ quan lưu trữ:Sở Giáo dục và Đào tạo
Phông/Công trình/Sưu tập:Phông Sở Giáo dục và Đào tạo
Mục lục hồ sơ:MLHS 01
Hộp số:122
Hồ sơ số:390
Trích yếu hồ sơ:Báo cáo tổng kết năm học của các trường THPT huyện Kỳ Anh năm học 2013 - 2014
Tờ số:1
Số lượng tờ:24
Phí khai thác (VNĐ):24.000
Thể loại:Báo cáo
Số - ký hiệu:30 /BC-THPT
Ngày ban hành:05/1/2014
Tác giả:Trường THPT Kỳ Lâm
Trích yếu nội dung:BC tổng kết năm học 2013 - 2014
Ký hiệu thông tin: 
Mức độ tin cậy: 
Tình trạng vật lý: 
Chế độ sử dụng:Không hạn chế (có thu phí khai thác)
Độ mật:Không
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Bút tích: 
Ghi chú: 
Nhóm tài liệu:Giáo dục - Đào tạo

Download tập tin:

Các văn bản cùng hồ sơ lưu (Xem toàn bộ văn bản trong cùng hồ sơ):

Các văn bản cùng nhóm tài liệu: